രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു; പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവരില്‍ തൊഴിലുള്ളത് 39.5 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് മാത്രം

Glint Staff
Thu, 08-11-2018 02:10:13 PM ;
Delhi

രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമായ 6.9 ശതമാനത്തിലെത്തി നില്‍ക്കുകയാണ്. സെന്റര്‍ ഫോര്‍ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യന്‍ ഇക്കണോമിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2018 ഒക്ടോബറിലെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം 39.7 കോടിയാണ്.

 

രാജ്യത്ത് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവരില്‍ 39.5ശതമാനം പേര്‍ക്കുമാത്രമാണ് നിലവില്‍ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലുള്ളത്. തൊഴില്‍ അന്വേഷകരുടെ എണ്ണത്തിലും വര്‍ധനവുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. 2018 ഒക്ടോബറിലെ കണക്കുപ്രകാരം തൊഴിലില്ലാത്ത 2.95 കോടി പേര്‍ കാര്യമായി തന്നെ തൊഴില്‍ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഇതേസമയത്ത് 2.16 കോടി പേരാണ് തൊഴില്‍ അന്വേഷകരായി ഉണ്ടായിരുന്നത്.

 

 

 

 

 

Tags: