ഹാരിസണ്‍ മലയാളം പ്ലാന്റേഷന്റെ  കൈവശം മിച്ചഭൂമിയുണ്ടെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാരിനു ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. നടപടി രണ്ട് മാസത്തിനകം വേണമെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ തോട്ടത്തില്‍ ബി. രാധാകൃഷ്ണന്‍, എ.വി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.

Pages