Attachment

വഴിയിലെ പൂച്ചെടികളും ഹായ്-ഹോ വീട്ടമ്മയും

Glint Guru

സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി വസ്തു താനുമായി ചേർന്നു നിൽക്കണമെന്ന അബദ്ധ ധാരണ മൂലമാണ് മിക്ക മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതം കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു ദുരിതവും മുട്ടൻ മുട്ടൻ ദുരിതവും കൊണ്ടു നിറയുന്നത്. ഇതാകട്ടെ, മനുഷ്യൻ അനുനിമിഷം പെട്ടുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും.